Kestävää riistanhoitoa ja metsästystä maa- ja metsätalous huomioiden

Pyhäntaan Erämiehet on pääosin Lahden kaupungin Pyhäntaan kylällä toimiva metsästysseura. Toiminta-alueemme ulottuu Pyhäntaan lisäksi Asikkalan kunnan Urajärven kylälle. Pyhäntaan Erämiehet r.y. on perustettu vuonna 1959.

Sivuiltamme löytyy laajasti tietoa toiminnastamme. Päivitämme myös ajankohtaisia kuulumisia.

Ilmoita eläinhavainnoista!

Oletko havainnut juuri Pyhäntaan luonnossa eläimen jolla on jokin vialla, loukkaantunut, karvoiltaan kapinen, muutoin käyttäytyy oudosti tai tuhonnut maa- tai metsätaloutta merkittävästi. Ilmoita meille!

Otamme myös vastaan suurpetohavaintoja, ilves, karhu, susi ja ahma. Petoyhdyshenkilömme kirjaa havainnot Luonnonvarakeskuksen Tassu-seurantajärjestelmään. Suurpedoista seurantatiedot voit katsoa tästä linkistä.

Ajankohtaisia kuulumisia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp

Julkaisemme huhtikuusta 2018 lähtien 3…6 kk välein ajankohtaisia kuulumisia toiminnastamme artikkeleiden muodossa.

1½ vuotias sonni 2021
Etusivu
Heikki Alén

Metsästysvuodelle 2021 – 2022 mietteitä

Toiminta-alueellamme riistakannan vaihtelu riistalajeittain on viimevuosina vaikuttanut myönnettyihin lupamääriin. Erityisesti hirvikannan lasku hirvitalousalueella Etelä-Häme 3 on puolittanut lupamäärän myös Pyhäntaan Erämiesten alueella. Hirvikolareidin riski on todennäköisesti kasvamassa.

Lue Lisää

Lue lisää »
Etusivu
Heikki Alén

Metsästysvuosi 2020-2021 vaihtuu 1. elokuuta

Korona-pandemia on ollut osa elämäämme keväästä asti ja jatkuu edelleen. Metsästämään pääsemme kuitenkin melko vähäisillä muutoksilla toimintaamme. Muutoksia ja tarkkaivaisuutta tarvitaan jossain määrin seuruemetsästyksissä. Riistaa kevään ja alkukesän sää suosi. Monella riistalajilla on havaittu hyvä poikastuotanto kevään aikana ja osalta vielä odotetaan havaintoja poikasten kasvun myötä. Pyhäntaan Erämiesten metsästysalueena on

Lue lisää »

Vuosittain arvioimme riistakannan, riistan elinolot, maa- ja metsätalouden vahinkojen riskialueet ja teemme tämän perusteella riistanhoitosuunnitelman!

Yhteistyö maanomistajien kanssa

Sopimuskannassamme on noin 200 kiinteistöä, joiden pinta-ala on lähes 3,000 ha.

Maanvuokrasopimuksemme yleiset ehdot ovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n ja Suomen metsästäjäliiton neuvottelemat. Sopimusrekisterimme on siirtymässä sähköiseen REVIIRI-järjestelmään, joka helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi maa- metsätalousvahinkojen ilmoituksissa maanomistajille. Järjestelmä mahdollistaa metsästäjän tarkistaa voimassa olevat metsästysoikeudet alueella. Maanomistajia pyydämme ilmoittamaan meille omistajamuutoksista ja lohkomisista. 

Maanomistajille jaetaan vuokrattu pinta-ala painottaen yhden kaadetun hirven lihat vuosittain. Suomen riistakeskuksen myöntämiä hirvenkaatolupia on viimevuosina ollut 6…8 kaatolupaa vuodessa.

Lue lisää riistanhoitosuunnitelmasta tästä linkistä…

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Luonto tarjoaa elämyksiä myös valo- ja videokuvien muodossa. Jos sinulla on kuvia jossa eläimet ovat pääosassa ja haluat julkaista niitä julkaisuvapaasti, niin julkaisemme mielellään kuvia sivuillamme. Kuvien tulisi olla toiminta-alueeltamme kuvaten eläviä eläimia ilman ihmisiä.

Albumi

Yhteystiedot

Huomioitavaa!

Ota yhteys hätäkeskukseen 112, mikäli on sattunut hirven, peura, kauriin, villisian tai suurpedon kanssa liikenneonnettomuus tai eläin käyttäytyy poikkeavasti ja on mahdollisesti vaaraksi! Autosta ei saa poistua oman turvallisuuden takia, jos kyseessä on villisika tai suurpeto! Poliisi käynnistää SRVA-toimenpiteet (SRVA = suurriistavirka-apu) ja on yhteydessä metsästäjiin. Lue lisää ohjeita… 

Karttasta linkki MML-Karttapaikkaan

postiosoite: Koivistontie 39, 15460 Mäkelä
yhdistysrekisteri nro 76.622
Y-tunnus 3026671-5

puheenjohtaja
metsästysvuokrasopimus-, jäsen- ja riistatalousasiat

SRVA-yhteyshenkilö
suurriistavirka-apu, eläinten poikkeavat havainnot

metsästyksenjohtaja
metsästykset

suurpetoyhdyshenkilö
rekisteröitävät suurpetohavainnot
(karhu, ilves, susi ja ahma)

Viestilomake

Voit soittaa, lähettää sähköpostia tai käyttää alla olevaa viestilomaketta. Asioita voi olla:

  • eläinhavainnot

  • metsästykselle vuokrattu kiinteistö on vaihtanut omistajaa

  • vuokraamamme kiinteistö on lohkottu

  • nimestä huolimatta naiset, lapset ja miehet ovat tasavertaisia jäseniä ja voit kysyä jäsenyydestä enemmän

  • haluat julkaista hienoja luontovalokuviasi toiminta-alueeltamme

  • toimintaamme liittyvät muut asiat

Jos eläin on avuttomassa tilassa

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa riistaeläintä tai ns. rauhoittamatonta eläintä on pyrittävä auttamaan tai asiasta on pyrittävä ilmoittamaan alueen omistajalle, meille metsästysseuraan tai poliisille.

Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen ilmeisesti tuottaa sille kohtuutonta kärsimystä, löytäjä saa lopettaa eläimen, vaikka hänellä ei olisi alueella kyseisen eläimen pyydystämis- tai tappamisoikeutta tai eläin olisi tuona ajankohtana rauhoitettu. Pyydä tarvittaessa apua metsästysseuran SRVA-yhdyshenkilöltä.

Erityinen ilmoitusvelvollisuus!

Löytäjän on viipymättä ilmoitettava kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, sudesta, saukosta ja metsäpeurasta riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle (Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipaikka p. 029 530 4924, vaihde p. 029 530 0400) sekä Suomen riistakeskukselle p. 029 431 2001. Kuollut ahma, ilves, karhu, susi, saukko tai metsäpeura tai osa siitä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella ja kustannuksella. Ilmoita myös tästä metsästysseuran SRVA-yhdyshenkilölle ja pyydä tarvittaessa apua metsästysseuralta.

Suomen riistakeskuksen YoutTubessa julkaisema video SRVA-toiminnasta

X
X