Uusia tuulia

Pyhäntaan Erämiehet on aktiivinen seura, siitä kaikille maanomistajille ja jäsenille kiitos. Vuosikokouksessa sovimme, että pyritään kierrättämään eri tehtäviä laajemmin jäsenistössä, myös niin että sama henkilö ei toimi puheenjohtajana enempää kuin 4 vuotta peräkkäin. Kierrätyksen myötä puheenjohtajuus osui nyt minulle. Aktiivisella seuralla on aina tavoitteita ja niitä myös olen nyt ensimmäisinä kuukausina omalta osaltani pohtinut. Niistä ensimmäiset ovat nuorten aktiivisen toiminnan paremmat mahdollisuudet ja tiedon saannin helpottaminen niin jäsenistön sisällä, maanomistajille kuin muuhun toiminta-alueemme asukkaisiin. Toki riistan elinolojen turvaaminen ja toisaalta niiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisy on edelleen asioita joista pidämme huolen.

Nuoret

Toivoisin kuulla nuorilta miten he suhtautuvat metsästykseen ja olisiko se sellainen jota haluaisivat harrastaa enemmän. Jäsenenä meillä on jonkin verran nuoria, mutta minusta nuorten osuutta jäsenistössä tulisi kasvattaa, jottei metsästyksestä tule kuoleva kansanperinne ja pelkästään keski-ikäisten ja sitä vanhempien miesten touhu. Metsästys on usein, kuten moni muukin harrastus, myös sosiaalista yhdessä tekemistä. Yleistettynä nuorten mukaan saaminen minusta edellyttää että saman ikäisiä nuoria löytyy harrastukseen pariin. Tarvitaan myös tämän päivän tiedon hankintakanavat joita nuoret käyttävät. Se että me vanhemmat puhumme vähän makkaratulilla, ei vastaa nuoren tiedonhankintamenetelmiä. Toivon että mahdollisimman moni nuori löytää tämän Pyhäntaan Erämiesten kotisivun, joka taas antaa meille motivaatiota jakaa tietoa näillä välineillä mihin nuoret ovat kasvaneet. Olen myös tarkastellut kriittisesti yhdistyksen sääntöjä ja laadittuja avustavia ohjesääntöjä. Mielestäni niissä meillä on tarkasteltavaa nuorten aktivoimiseksi riistanhoidon ja metsästyksen pariin.

Nuoriin kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteistä kotisivut on saatu käyntiin ja johtoryhmän kanssa alamme keskustelemaan tulisiko sääntöihin esittää muutoksia joilla mahdollistettaisiin nuorten mukanaolo paremmin. Nyt puhuin nuorista, mutta haluan myös kuulla naisilta miten heidän osuutta voitaisi kasvattaa jäsenistössä.

Viestintä

Yleisesti esillä olevan kotisivun lisäksi jäsenille on luotu oma Ilmoitustaulu-osuus, jossa voimme kalenteroida tulevia tapahtumia, kuten koulutuksia, kokouksia, riistanhoitoa, talkoita, jahteja, vaikka kutsua muita itselle sopivaan aikaan tapahtuvaan pienempään jahtiin jne… Jäsensivuilla kerromme myös jäsenille suunnattuja samankaltaisia kuulumisia-artikkeleita kuin tämä. Jäsensivujen tarkoitus on saada seuran tieto kulkemaan tasavertaisesti kaikille jäsenille riippumatta kuinka aktiivinen toiminnassa henkilökohtaisesti on. Toki tiedostan, että kaikille jäsenille nämä tietokoneet ei ole arkipäivää vaan enemmänkin se metsässä liikkuminen.

Parhaillaan olemme viemässä nykyisiä metsästysvuokrasopimuksia sähköiseen karttapohjaiseen sopimusrekisterijärjestelmään nimeltään Reviiri. Rekisteriin tulee lähes 200 kiinteistön vuokrasopimukset ja sopimuksien halloinnointi on jälleen tulevaisuutta silmällä pitäen helpompaa. Kulloinenkin vuorollaan oleva johtoryhmä saa sopimuksista tiedon vaikka keskellä metsää. Jokaisella metsästäjille tulee olemaan vähintään mahdollisyys tarkistaa vaikka kännykästä kiinteistökohtaisesti metsästysoikeuden maanomistajan mahdollisesti asettamat erityisehdot, niitä ovat esimerkiksi onko kaadetun hirven noutaminen mönkijällä mahdollista vai ei. Monen uuden metsästäjän on mahdollista tarkistaa järjestelmästä yksin metsästäessään olevansa seuran vuokraamalla alueella. Järjestelmä ei kerro kuin johtoryhmän jäsenille kiinteistön omistajatiedot, mutta metsästäjän havaitessa esimerkiksi metsätuhoja saadaan johtoryhmän kautta helposti tieto omistajalle. Rekisterin ylläpito ei kerro automaattisesti omistajavaihdoksista eikä yhteystietojen muutoksista, joten maanomistajia pyydämme ilmoittamaan meille tämän kotisivun kautta löytyvillä yhteystiedoilla kiinteistön osalta tapahtuneista mutoksista. Metsästyslain mukaan ei omistajavaihdokset eikä kiinteistön lohkominen pura metsästysvuokrasopimusta, mutta yhteistoiminnan kannalta ajantasaiset tiedot ovat tärkeitä meille metsästäjille.

 

Nyt onkin huhtikuu ja tätä kirjoittaessa seuraavaksi on aika viimeistellä hirvieläinten kaatolupahakemukset Suomen riistakeskukselle. Tällä kertaa haemme yhteislupaa Heinlammin Riistan ja Lahden Ilveksen kanssa. Laitoinkin vanhaherra Hopi-norjanharmaan hirvikoiran kuvan tähän artikkeliin mukaan. On ollut hienoa seurata vuosia Hopia tehtävässään, toivon että vanhaherra vielä jaksaisi ensi syksynä vetää ainakin jonkun puolikkaan päivän hirvijahdissa.

Laittakaa viestiä suoraan sähköpostilla tai kommentoikaa tätä juttua alla olevasta kommenttikentästä. Valitettavasti metsästys on harrastus mihin liityy myös julkisilla kanavilla vihamielistä vastustusta ja ns. nykypäivän trollausta, joten kommentit tulee ensin minulle hyväksyttäväksi ennen niiden julkaisua. Emme kuitenkaan pelkää rakentavaa kritiikkiä tai positiivistä palautetta 🙂 .

Luontorikasta kevättä!

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

X
X